ΝΕΑ

Νέο σήμα

Στον επανασχεδιασμό του εταιρικού της σήματος προχώρησε η SKS , στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της αλλά και της εφαρμογής νέας στρατηγικής επικοινωνίας της. Το νέο σήμα είναι σύγχρονο και δυναμικό, αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της εταιρίας διατηρώντας παράλληλα και την οπτική συνέχεια της επιτυχημένης τριανταπεντάχρονης λετουργίας της. Ήδη, εκτός από το νέο site της εταιρίας, το νέο σήμα εφαρμόζεται σε όλες τις νέες ετικέτες των προϊόντων της.

H SKS στηρίζει το χαμόγελο του παιδιού

Όταν η SKS αναφέρεται στην κοινωνική ευθύνη δεν περιορίζεται στα λόγια, αλλά την εφαρμόζει στην πράξη. Έτσι, στηρίζει το "Χαμόγελο του παιδιού" στο πολύτιμο έργο του παρέχοντας λιπαντικά και παραφλού για όλες τις Κινητές Νεονολογικές Μονάδες του Οργανισμού.

Ενισχυτικό Οκτανίων NF Ultra Unleaded Race Fuel Concentrate

Με την προσθήκη NF Ultra Concentrate στην αντλία καυσίμου, δίνετε το όχημά σας ένα προϊόν που μπορεί να ξεπεράσει πολλά από τα πιο ακριβά εμπορικά διαθέσιμα καύσιμα αγώνα. NF Ultra Concentrate είναι ένα πλήρως συνθετικό octane booster που όχι μόνο ανεβάζει τα οκτάνια, αλλά περιλαμβάνει επίσης ένα πολλαπλασιαστή ισχύος που αυξάνει την ενέργεια του καυσίμου δίνοντας ακόμα καλύτερες επιδόσεις.