Ενισχυτικό Οκτανίων NF Ultra Unleaded Race Fuel Concentrate

Με την προσθήκη NF Ultra Concentrate στην αντλία καυσίμου, δίνετε το όχημά σας ένα προϊόν που μπορεί να ξεπεράσει πολλά από τα πιο ακριβά εμπορικά διαθέσιμα καύσιμα αγώνα. NF Ultra Concentrate είναι ένα πλήρως συνθετικό octane booster που όχι μόνο ανεβάζει τα οκτάνια, αλλά περιλαμβάνει επίσης ένα πολλαπλασιαστή ισχύος που αυξάνει την ενέργεια του καυσίμου δίνοντας ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

 

Αυξάνει τα οκτάνια πάνω από 10 RON:

  • 1 δοχείο αναμειγνυόμενο με 60 λίτρα καυσίμου αυξάνει τα οκτάνια της βενζίνης μέχρι 6 RON
  • 1 δοχείο αναμειγνυόμενο με 40 λίτρα καυσίμου αυξάνει τα οκτάνια της βενζίνης μέχρι 8 RON
  • 1 δοχείο αναμειγνυόμενο με 20 λίτρα καυσίμου αυξάνει τα οκτάνια της βενζίνης μέχρι 10 RON

Περιέχει: N-Methylaniline

  • Αυξάνει την ενέργεια του καυσίμου
  • Εξαλείφει έκρηξη
  • Αυξάνει την επιτάχυνση και επιδόσεις
  • Μειώνει τις θερμοκρασίες
  • Ασφαλές για τους αισθητήρες οξυγόνου και καταλυτικούς μετατροπείς.
  • Ασφαλές για χρήση σε κάθε δεξαμενή