Νέο σήμα

Στον επανασχεδιασμό του εταιρικού της σήματος προχώρησε η SKS , στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της αλλά και της εφαρμογής νέας στρατηγικής επικοινωνίας της. Το νέο σήμα είναι σύγχρονο και δυναμικό, αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της εταιρίας διατηρώντας παράλληλα και την οπτική συνέχεια της επιτυχημένης τριανταπεντάχρονης λετουργίας της. Ήδη, εκτός από το νέο site της εταιρίας, το νέο σήμα εφαρμόζεται σε όλες τις νέες ετικέτες των προϊόντων της.